Bezpieczne zakupy

Zwroty i reklamacje

Drogi Kliencie,

Jeśli zamówiony produkt źle na Tobie leży, zmieniłeś zdanie, lub z jakiegoś innego powodu chcesz go zwrócić - odeślij go do nas z dowodem zakupu, oraz wypełnionym formularzem. Jeśli nie masz możliwości wydruku możesz dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:
 • Swój login ze sklepu i numer zamówienia.
 • Imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.
 • Pełny adres do wysyłki zwrotnej.
 • Model, rozmiar oraz kolor odsyłanego towaru.
DANE DO WYSYŁKI: "D-TEX" Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, Polska
UWAGA: Towar należy starannie zapakować aby uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu.

ZWROTY


Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysyłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dstreetonline.pl lub też pisemnie na adres: "D-TEX" Sp. z o.o., ul. Długosza 5, 98-300 Wieluń.
 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
 3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 3
  • Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  • Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
  • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  • Dostarczania prasy.
  • Usług w zakresie gier hazardowych.
PAMIĘTAJ:
 • Zwrotu dokonujesz na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi
 • Nie mamy technicznej możliwości odbioru przesyłek wysłanych "za pobraniem" oraz nadanych do paczkomatów i punktów odbioru.

REKLAMACJE


Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dstreetonline.pl lub też pisemnie na adres: "D-TEX" Sp. z o.o., ul. Długosza 5, 98-300 Wieluń. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dstreetonline.pl lub też pisemnie na adres: "D-TEX" Sp. z o.o., ul. Długosza 5, 98-300 Wieluń.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
Zwroty i reklamacje - najczęściej zadawane pytania - (czytaj więcej...)
Zachęcamy również do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta. Chętnie pomożemy!
pixel